Jaarverslag Inspectie SZW: ‘Hotels betalen per schoongemaakte kamer’

Het loon van de housekeepers wordt soms nog steeds bepaald aan de hand van het aantal schoongemaakte kamers. En niet de daadwerkelijk gemaakte uren. Dat schrijft de Inspectie SZW in haar onlangs verschenen jaarverslag over 2017.Per kamer mag alleen worden betaald als de schoonmakers onder de horeca-cao vallen, onder de schoonmaak-cao is dat verboden. Ook constateert de Inspectie oneigenlijke werkdruk. “Er werd op diverse manieren onacceptabele druk uitgeoefend op de medewerkers”, schrijft de Inspectie in dat jaarverslag. Daaruit blijkt dat er wel meer mis is in de schoonmaak van hotels en andere sectoren van de horeca.

Zo heeft het Interventieteam Schoonmaak enkele grootschalige controleacties gehouden bij schoonmaakbedrijven die afwassers lieten werken in hotels in Amsterdam.  De onderzoeken zijn nog niet afgerond. Maar nu al constateert de Inspectie dat er “op grote schaal uitkeringsfraude is geconstateerd. De schoonmaakbedrijven beschikten niet over geregistreerd personeel. Er werd vrijwel geen belasting betaald.”

Inspectie monitort hotels op malafide schoonmaakbedrijven

De Inspectie heeft de inleners op hun verantwoordelijkheid gewezen en zegt dat de meeste inleners afscheid hebben genomen van die schoonmaakbedrijven. De Inspectie vermoedt dat sommigen in zee zijn gegaan met andere malafide bedrijven en monitort dat.

De Inspectie heeft vorig jaar honderd controles uitgevoerd tijdens een kortlopend project horecaschoonmaak. In 7 procent van de gevallen waren er overtredingen. Tewerkstelling van illegalen en overtredingen van de wet op het minimumloon kwam de Inspectie tegen.

Geen belasting, zwart betalen, ID-fraude

Helemaal bont maakte een fastfoodketen het. Een door die keten ingehuurd schoonmaakbedrijf kreeg te maken met een integrale controle. Van de zeventig schoonmakers had 70 procent een uitkering, was er sprake van ID-fraude, toeslagenfraude en kregen medewerkers zwart betaald. Het schoonmaakbedrijf is inmiddels failliet. De Inspectie deelde forse boetes uit. De fastfoodketen krijgt de rekening voor het belastingnadeel. Want die zijn medeverantwoordelijk in het kader va de Wet Ketenaansprakelijkheid, zegt de Inspectie.  De Inspectie heeft in 2017 ingezet op  identiteitsfraude en ‘look-a-likes’.

Onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude

De grootste risico’s in de schoonmaaksector zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden, constateert de Inspectie. Er is sprake van laaggeschoolde arbeid. Een deel van de medewerkers beheerst het Nederlands maar beperkt. “Vooral medewerkers met een nulurencontract of betaling per schoongemaakte kamer zijn zeer afhankelijk van de werkgever.”

Overigens ziet de Inspectie ook de belangstelling voor eerlijk werken. De Inspectie heeft twee sites die daarover informeren. Op https://eerlijkwerken.zelfinspectie.nlinformeert de Inspectie over arbeidstijden en rusttijden bij voorbeeld. 19 procent van de werkgevers weet wat zelfinspectie is, blijkt uit onderzoek van de Inspectie. De site werd 8000 keer bekeken.

Nog meer kijkers trok de checklist Schoonmaak. Dat betreft 10 vragen waaruit je kunt afleiden dat je met een bonafide schoonmaakbedrijf werkt. Ze gaan over tarieven en een ervan betreft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Die site trok vanaf juli 2016 tot eind 2017 11.000 bezoekers. De Inspectie leidt daaruit af dat er meer gezocht wordt naar informatie over correct werken met bonafide schoonmaakbedrijven.