PvdA: vragen in alle gemeenten over lege geldpot kwetsbaren

Agnes Jongerius, (S&D/PvdA): 'Laten we die jongeren helpen' Foto Genevieve ENGEL © European Union 2018 - Source : EP

De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement heeft alle raads- en Statenfracties in Nederland opgeroepen lokaal en provinciaal vragen te stellen over de arbeidstoeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, vooral jongeren. In meerdere gemeenten is dat inmiddels al gebeurd.

Schrappen
Die arbeidstoeleiding wordt betaald met Europese subsidie en dat geld – uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) – was plots op. Beloofd was dat gemeenten en scholen het drie keer zouden kunnen aanvragen, maar na de tweede keer was het geld al op. Dat betekent volgens veel scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs dat ze begeleiding van kwetsbare leerlingen moeten schrappen en mensen moeten ontslaan.

Nog geen oplossing
Verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) trachtte eerst de verantwoordelijkheid bij gemeenten en scholen te leggen, maar daar wilde de Tweede Kamer – onder leiding van GroenLinks, PvdA, SGP en SP – niet aan. Van Ark wil nu samen met gemeenten en scholen bekijken wat er nodig is en daar samen handen en voeten aan geven. Overigens is die oplossing er nog niet en scholen zoals in Nijmegen en Arnhem ontslaan per 1 augustus medewerkers die werken aan de begeleiding van kwetsbaren. De lege pot raakt ook statushouders, oudere werkzoekenden en langdurig werklozen. In die pot zat 363 miljoen euro Europees geld en is door Nederlandse overheden verdubbeld tot 726 miljoen.

Belangrijke voorzieningen
‘Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Die hebben gewoon hulp nodig om aan het werk te komen’, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA). ‘En eerlijk is eerlijk, het is niet zo dat we niet meer in een economische crisis zitten, het is niet zo dat er geen geld meer is.’ Daarbij doelt ze op het kabinetsbesluit om de dividendbelasting voor het bedrijfsleven af te schaffen, dat de staat 1,4 miljard euro kost. Dat het ESF-geld op is, is volgens haar gebeurd uit goede bedoelingen om te zorgen dat er geen subsidiegeld terug naar Brussel hoeft, zoals in de afgelopen zestig jaar gebeurd is. ‘Maar dit gaat niet over groot geld, maar wel om belangrijke voorzieningen. Er worden op dit moment jobcoaches en stagecoaches ontslagen, jongeren worden niet meer geholpen. Dan kun je niet uit goede bedoelingen zeggen: sorry, nu is het geld op.’

Gekissebis
In meerdere gemeenten, zoals Lelystad, Nijmegen, Den Haag en Heiloo zijn de vragen al ingediend. PvdA’er Theo de Wit uit Nijmegen wil niet dat leerlingen de dupe worden van gekissebis, zoals hij het noemt, over geld tussen gemeenten en scholen. Hij vindt dat Nijmegen – die eerder reageerde dat het geld op was en dat dat erg jammer was en dat de projecten zouden stoppen – zelf actie moet nemen. Nijmegen moet de arbeidstoeleiding garanderen, vindt De Wit. Bovendien moet de Waalstad actie ondernemen richting Den Haag. Ook het regiobestuur van het Rijk van Nijmegen waarin gemeenten samenwerken, heeft zijn zorgen uitgesproken en volgt de ESF-kwestie.

Jongeren keihard nodig
In Lelystad zegt Bahreddine Belhaj precies hetzelfde: de vice-fractievoorzitter van de PvdA vindt dat de arbeidstoeleiding moet doorgaan. Maar hij wijst erop dat gemeenten zelf vaak geen geld hebben, door bijvoorbeeld tekorten op de jeugdzorg. ‘Het verbaast me dat het kabinet met deze signatuur dit laat gebeuren. Den Haag moet dit gewoon regelen.’ Hij vindt dat kwetsbaren de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben en niet op de bank of in een kaartenbak van een sociale dienst moeten belanden. ‘Tegelijk hebben we door de aantrekkende economie en de vergrijzing iedere jongere keihard nodig.’

 

Dit artikel is geschreven voor Binnenlands Bestuur.