…onderzoekt…

Voor media en maatschappelijke organisaties onderzoekt en bevraagt Trommel Media de samenwerking tussen publieke en private partners. Meestal met als doel de vinger te leggen op de politieke sturing en uit te leggen hoe iets werkt, zoals in het onderzoek naar de beloning en arbeidsomstandigheden van kamermeisjes.

Samen met acht journalisten deed Simon Trommel van Trommel Media onderzoek naar de positie van de ZZP’er.  Het zwaartepunt: het standpunt en de historische ontwikkeling van dat standpunt bij het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van dit deelonderzoek zijn kamervragen gesteld.

In Arnhem heeft Simon Trommel een onderzoek gedaan naar de schaduwkanten van de wijkparticipatie. In tien verhalen, gepubliceerd opsocialevraagstukken.nl, arnhem-direct.nl en buurtenregio.nl zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de samenwerking tussen de gemeente Arnhem en wijkbewoners.