Trommel Media schrijft…

Voor talloze media en instellingen schrijft Simon Trommel analyses en updates over samenwerking tussen publieke en private partijen. Bijvoorbeeld in de rol van onafhankelijk journalist hoe steden in de EU samen met lidstaten werken om stedelijke problematiek als migratie, uitsluiting en vervuiling in steden aan te pakken, voor Binnenlands Bestuur.

In Nijmegen heeft een herformulering van de jaarrekening van de gemeente Nijmegen er voor gezorgd dat de artikel 12 status werd ontlopen.

Maar ook een managementadvies over dreigende afschaffing van de kraamzorg zorgde er voor dat De Kraamvogel intern de juiste informatie en tegenargumenten had om met die verandering om te gaan.